X

Registrul de Screening reprezintă un sistem informațional integrat unic de evidentă şi control automatizat al datelor din programul de Screening. O gestionare eficientă a programului de screening de col uterin presupune colectarea și analiza în timp util a datelor de la toate serviciile componente, împreună cu o returnare promptă a informațiilor de care prestatorii de servicii au nevoie pentru managementul pacienților. 


Obiectivul Registrului:


Menținerea unei baze de date la nivel național cu lista femeilor eligibile pentru screening-ul cervical, rezultatele testelor de screening cervical și rezultatele testelor de urmărire (inclusiv Virusul Papilloma Uman (HPV), rezultatele citologice și histologice), precum și detalii despre colposcopie și tratament, reprezintă un element important în îmbunătățirea și eficientizarea programului de screening în Republica Moldova.


În Moldova, la momentul actual, nu există un Registru de Screening de col uterin sau alte mecanisme de colectare și evaluare a datelor necesare pentru gestionarea eficientă a unui program de screening de col uterin. Sistemul Informațional Automatizat Asistență Medicală Primară (SIA AMP) include detaliile necesare pentru a stabili eligibilitatea pentru screening-ul de col uterin a femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 ani, împreună cu mecanisme pentru colectarea și analiza de citologie. Actualmente, la etapa de implementare este Sistemul Informațional Automatizat Asistență Medicală Spitalicească, care include detaliile despre procesarea datelor privind citologia și histologia cervicală. Totuși, aceste date și analize nu asigură în prezent toată informația necesară pentru gestionarea programului de screening.


O cerință esențială pentru implementarea cu succes a Programului de Screening de col uterin este integrarea tuturor rezultatelor de citologie, colposcopie și histologie, atât de la instituțiile medicale publice, cât și cele private să fie introduse în registrul de screening, un element unificator care ar asigura disponibilitatea acestor informații oricărui clinician care are nevoie de ele.


Astfel, începând cu anul 2019, va fi elaborat și implementat Sistemul Informațional Automatizat Registrul Screening din RM, care va integra datele relevante serviciilor de Screening Cervical din Registrul de Stat al Populației, SIA Asistență Medicală Primară, SIA Asistență Medicală Spitalicească, Registrul Cancer și alte sisteme informaționale existente.


Implementarea acestui proiect este posibilă grație cooperării mai multor parteneri sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul proiectului „Prevenirea Cancerului de Col Uterin în RM”, cu suportul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Agenției ONU pentru Populație și Asociației Internaționale pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin.

 

Datorită Registrului Screening de col uterin se va asigura:

 

 • Identificarea femeilor eligibile pentru screening de pe lista medicului de familie.
 • Invitarea persoanelor eligibile să înceapă examinarea de col uterin la vârsta de 25 de ani.
 • Asigurarea preselecției persoanelor eligibile de la vârsta de 24 ani.
 • Planificarea și programarea femeilor din grupul ţintă la serviciile de screening.
 • Furnizarea invitațiilor repetate atunci când femeile nu ajung la testele de screening pentru col uterin sau în cazul în care testele de urmărire vin cu întârziere.
 • Crearea listelor de alertă pentru medicul de familie sau pentru medicul din biroul de colposcopie cu detaliile femeilor care trebuie invitate în regim de urgență.  
 • Elaborarea istoricului de screening a unui participant pentru asistența medicală primară, de ambulator, laboratoare, pentru asigurarea unui management clinic eficient.
 • Îmbunătățirea securității datelor - datele colectate de către Registru sunt protejate de legislația în vigoare a Republicii Moldova privind datele cu caracter personal.

În cadrul unui sistem informațional eficient, Registrul de Screening va unifica câteva verigi importante de prestare a serviciilor de screening de col uterin:

 

 1. Instituțiile de Asistență Medicală Primară și datele din cadrul SIA AMP. 
 2. Birourile de Colposcopie din cadrul Asistenței Medicale Specializate de Ambulator.
 3. Laboratoarele de morfopatologie și datele de citologie cervicală și histologie din cadrul SIA AMS.