X

Începând cu anul 2014, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împreună cu diverși parteneri naționali și internaționali, precum Agenția ONU pentru Populație (UNFPA), Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova (SDC), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și la nivel național, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), Institutul Oncologic, Institutul Mamei și Copilului, au lansat o serie de acțiuni de implementare a unui program organizat de screening de col uterin.


Astfel, în cadrul legislației naționale, Programul naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025 propune sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I şi II) până în anul 2025, inclusiv prin implementarea unui program de screening de col uterin organizat la nivel populațional.

 

Mai multe detalii despre Programul de Screening de col uterin în Moldova:


Scopul Programului de screening: depistarea modificărilor preinvazive ale colului uterin, urmate de tratament și reabilitare pentru micşorarea cazurilor noi depistate și a deceselor prin cancer de col uterin la femei în Republica Moldova.


Tipul de screening – screening-ul organizat populațional.


Termenul de desfășurare a Programului – nelimitat.


Testul de screening – testul citologic Babeș-Papanicolau exfoliativ, colorarea pe metoda Papanicolau .


Grupul ţintă (eligibil) – femei asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 25 şi 61 de ani.


Periodicitatea screening-ului – o dată la trei ani.


Standardul de funcționare - Standardul de organizare si funcționare a Serviciului de Screening Cervical în Republica Moldova aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 


Interpretarea rezultatelor citologice – Clasificarea Citologică Internațională Bethesda 2014.


Mecanismul de recrutare – chemare/rechemare activă de către echipa medicului de familie la nivel de Asistență Medicală Primară.


Evidența datelor – Sistemul Informațional Integrat „Registrul de Screening”.


Rezultatele scontate: reducerea cazurilor depistate cu cancer de col uterin, prevenirea şi depistarea precoce a cancerului cervical şi informarea populaţiei.