X

Unitatea de Coordonare a Implementării Screening-ului de Col Uterin (CSCU) din cadrul Institutului Mamei și Copilului reprezintă o echipă de specialiști angajați în administrarea, facilitarea și implementarea programului de screening de col uterin în Republica Moldova.

Unitatea de Coordonare (UC) este responsabilă pentru implementarea mecanismelor eficiente de coordonare a serviciilor medicale implicate în     screening-ul de col uterin și de evidență a datelor la toate etapele programului de screening.

Scopul principal al UC reprezintă dezvoltarea mecanismelor de prestare eficientă a serviciilor de Screening de Col Uterin, creșterea capacităților prestatorilor serviciilor de sănătate implicați în screening-ul de col uterin și monitorizarea femeilor implicate în program. Prin urmare, crearea UC este o premisă importantă și obligatorie pentru implementarea unui program eficient de screening în RM.

Printre activitățile principale ale UC se numără:

 

 • Revizuirea periodică și actualizarea procedurilor de  prestare a serviciilor de screening de col uterin și standardelor operaționale de echipare și funcționare ale acestora; 
 • Elaborarea, dezvoltarea și implementarea și menținerea funcționării continue a Registrului Screening de col uterin;
 • Expedierea datelor necesare către furnizorii de servicii de screening pentru a coordona referirile pacienților și pentru a asigura respectarea acestor referiri;
 • Inițierea și elaborarea propunerilor de îmbunătățire continuă a calității serviciilor screening;
 • Colaborarea cu USMF și Institutul Oncologic în scopul coordonării programelor de EMC, astfel încât acestea să asigure în mod eficient procesul de îmbunătățire continuă a calității;
 • Elaborarea și implementarea acțiunilor de comunicare și promovare pentru sporirea gradului de conștientizare a prevenirii cancerului de col uterin în Moldova și pentru informarea și încurajarea participării femeilor în cadrul programelor de screening; 
 • Identificarea femeilor cu o participare suboptimală/care nu participă la screening și elaborarea mecanismelor pentru a crește rata de participare;
 • Colaborarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări în Medicină, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cu societățile profesionale relevante, instituțiile medicale implicate în prestarea serviciilor de screening, pentru a facilita re-examinarea și actualizarea periodică a standardelor de pregătire profesională, criteriilor de certificare, ghidurilor clinice și procedurilor operaționale standard, indicatorilor de performanță și standardelor pentru fiecare dintre serviciile implicate în procesul de screening;
 • Monitorizarea și evaluarea periodică a tuturor aspectelor legate de performanța programelor de screening, precum și intervenția în caz de necesitate; 
 • Elaborarea și publicarea rapoartelor privind performanța programului de screening pentru autoritățile publice, CNAM, ANSP și alte organizații interesate;
 • Interacțiunea cu alte servicii de sănătate necesare pentru a asigura funcționarea eficientă a programului; 
 • Interacțiunea cu alte instituții de stat și organizații neguvernamentale, pentru a asigura cooperarea intersectorială în vederea prevenirii cancerului; 

Gestionarea eficientă a unui program național organizat și complet operațional de screening de col uterin în Moldova solicită și resurse umane substanțiale. 

 
Organigrama Centrului de Coordonare a Implementării Screening-ului de Col Uterin:

Șef/ă a Unității de Coordonare a Implementării Screening-ului de Col Uterin - deține responsabilitatea generală de organizare a procesului și activităților necesare implementării eficiente și funcționalității Programului de screening de col uterin în Moldova.


Specialiștii coordonatori ai serviciilor de screening (AMP, Colposcopia, Laborator) sunt responsabili pentru monitorizarea și coordonarea calității prestării serviciilor medicale în cadrul screening-ului, colectarea și expedierea datelor necesare furnizorilor de servicii screening, pentru a coordona referirile pacienților și pentru a asigura respectarea acestor referiri. La fel, aceștia se asigură că serviciile de screening corespund cerințelor de echipare și funcționare a screening-ului cervical aprobate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și normelor relevante internaționale. Un program de screening de col uterin presupune o coordonare eficientă a trei servicii cheie: Asistența Medicală Primară, citologie/citopatologie și colposcopie. Prin urmare, pentru fiecare serviciu este necesar un Coordonator/oare al Serviciului de Screening, pentru a fi punctul unic de contact cu programul de screening și pentru a menține comunicarea periodică cu fiecare serviciu. 


Specialist/ă economie – estimează, gestionează și planifică resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului, evaluează riscurile și asigură continuitatea implementării programului de screening de col uterin.


Specialist/ă comunicare și promovare - responsabil/ă pentru acțiuni și activități necesare promovării screening-ului, creșterii nivelului de informare printre femei despre importanța participării la screening. Promovează și gestionează site-ul www.paptest.md și paginile de pe rețelele de socializare ale UC, organizează anual Săptămâna de Prevenire a Cancerului de Col Uterin și promovează activitatea UC.


Specialist/ă IT, coordinator/oare Registrul Screening - asigură buna funcționare a sistemelor și resurselor informationale relevante Programului de Screening de col uterin. Elaborează, implementează și gestionează sistemul informațional automatizat, Registrul Screening.