X

  1. Strategia națională de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 82 din 12.04.2012
  2. Programul național de control al cancerului pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului 1291 din 02.12.2016
  3. Ordin Nr. 36 din 17 ianuarie 2020 Cu privire la aprobarea standardului de organizare și funcționare a serviciilor de screening cervical în RM